Garážové vráta

S čím počítať pred montážou
Jednou z najdôležitejších operácií je zameranie garážových vrát – to si síce môžeme previesť sami, môžeme predsa na niečo dôležité zabudnúť a problém je na svete… Vráta potrebujú pre svoju prevádzku z vnútra garáže určitý manipulační priestor.
Nároky na ne sú rôzne podľa typu vrát, ale obecne môžeme povedať, že po stranách vrát je potrebné minimálne 10 cm a pod stropom aspoň 15 cm voľného miesta.
Z čoho môžeme vyberať
Podľa spôsobu otvárania máme na výber garážová vráta
• sekčne
• dvojkrídlové
• atypické
U diaľkovo ovládaných vrát by rozhodne nemala chýbať funkcia automatického prerušenia chodu pri nabehnutí na prekážku. V prípade, že hrana vrát narazí pri zatváraní na akýkoľvek predmet, dôjde k zastaveniu pohonu a vráta vyjdú o kúsok hore.

Showing all 3 results